Talmud - Tóra

Studium Tóry.

Základní povinnost každého praktikujícího věřícího. Zahrnuje studium Talmudu i Tóry. Od talmudských dob vznikají obecné školy, v nichž se žáci učí základům Tóry a Talmudu - označení pak platí pro vzdělávací systém i pro instituce, které jej provozovaly. V současnosti se výrazem Talmud-Tóra (podobně jako cheder) rozumí hebrejská škola, ve které se učí náboženské předměty.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.