Oběti

Mezi oběti holocaustu řadíme ty, kteří byli pronásledováni pro svůj přisouzený rasový původ. Ať už zanechali vlastní vzpomínku či zanechali stopu v paměti druhých, ať již podali svědectví o prožitých hrůzách sami nebo prostřednitvím svého díla, ať už se jim podařilo přežít nebo byli zavražděni, připomeňme si jejich životní příběh. 

Vedle dílčích životopisných textů jsou zde zařazeny i dvě obsáhlejší kapitoly: v kapitole Jáchymka jsou združeny texty o lidech, kteří měli vztah k bývalé židovské škole v Praze v Jáchymově ulici a v kapitole Od čísel k příběhům přinášíme texty, které vznikly převážně z dokumentů obsažených v Databázi obětí.

Jednotlivé příběhy jsou řazeny abecedně a budou dále doplňovány o nové.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.