Plán transportů do Terezína v době od vzniku ghetta do konce roku 1942

Mapa vypracovaná terezínskou samosprávou zobrazuje proud transportů z protektorátu, Německa a Rakouska a místa, odkud byly transporty vypravovány. Jak je patrné z grafů na okraji, z protektorátu bylo do Terezína deportováno nejvíce vězňů z Prahy a Brna, z Německé Říše z Vídně a z Berlína. Později byly do Terezína posílány též transporty Židů z Nizozemí, Dánska a Slovenska. Tlustá šipka schematicky zobrazuje proud transportů do východních vyhlazovacích táborů.​

 

Odkazy:

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.