Vzdělávací programy a instituce

Téma: Anna Franková

Interaktivní vzdělávací program Domu Anny Frankové v Amsterdamu pro žáky a studenty od 10 do 16 let. Více informací...

Centropa

Centropa je nezisková organizace, jež prostřednictvím orální historie a moderních technologií uchovává židovskou historii. Příběhy pamětníků doplněné unikátními digitalizovanými fotografiemi vykreslují obraz života konkrétních židovských rodin a komunit na pozadí takzvaných velkých dějin dvacátého století. Všechny materiály Centropy jsou přístupné na internetu a spolu s osvědčenými vzdělávacími programy jsou určeny pro studenty středních škol a jejich učitele, pro které Centropa rovněž organizuje semináře. Více informací...

Vzdělávací projekt Památník Černovice

Vzdělávací projekt Památník Černovice je určen žákům a studentům českých škol. Pedagogové se s ním mohou seznámit během třídenního Pedagogického semináře Černovice, který stejně jako dílna využívá autentického prostředí památníku, židovského hřbitova a muzea v Černovicích. Více informací...

program Tváří v tvář historii

Vzdělávací program Facing history and Ourselves se zaměřuje na přiblížení fenoménů jako je holocaust, rasismus, xenofobie a diskriminace tzv. prožitkovou metodou. Více informací...

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí

Vzdělávací projekt Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, jehož součástí je putovní výstava přibližující na osudech několika lidí, kteří zažili nacistickou perzekuci a holocaust v dětském věku. Tvůrci expozice použili autentické materiály, často vytvořené právě dětmi: úryvky z deníků, korespondence, kresby ze sbírky dětských kreseb z Terezína, dětské časopisy, fotografie dětí, dobový tisk a další obrazové i tištěné dokumenty. Svědectví vrstevníků umožní žákům a studentům lépe se vcítit do událostí třicátých let, druhé světové války a zejména do situace perzekuované židovské menšiny. Více informací...

projekt Zmizelí sousedé

Cílem projektu je přiblížit dnešní mladé generaci (především studentům ve věku od 14 do 18 let) osud lidí, kteří zmizeli v době druhé světové války z bezprostředního sousedství, z jejich školy či obce. Více informací...

Navazující program Pocta dětským obětem holocaustu.

programy Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze

Přehled programů centra souvisejících s tématem holocaustu.. Více informací...

Památník Terezín

Zajišťuje pobyty škol v Terezíně, kursy pro učitele, připravuje vzdělávací pomůcky. Více na internetových stránkách Památníku Terezín...

Terezínská Iniciativa

Sdružení bývalých terezínských vězňů a dalších rasově pronásledovaných osob židovského původu považuje za svou povinnost podporovat vzdělávání o holocaustu. Podporuje studijní zájezdy škol do Terezína a připravuje tyto internetové stránky.

Nová škola

Nová škola je nevládní, nezisková organizace působící v oblasti mulitkulturní výchovy, výchovy k lidským právům, občanství a tolerance. Zaměřuje se na vzdělávání romských dětí a učitelů romských žáků. Více na internetových stránkách Nové školy...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.