Pesach

15. - 22. nisan (přelom března a dubna).

Svátek na památku odchodu Izraele z egyptského otroctví pod Mojžišovým vedením. První ze tří poutních svátků - spolu s Šavuot a Sukot.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.