Rudolf Freundenfeld (Franěk)

1921 - 1983

Freundenfled_1940.jpg
Rudolf Freudenfeld  - fotografie z roku 1940 (foto: Národní archiv, Policejní ředitelství Praha)

Rudolf Freudenfeld se narodil 23. září 1921 rodičům Ottovi a Pavlíně, rozené Krausové. Jeho otec byl učitelem. Rudolf se pokoušel dvakrát emigrovat: koncem roku 1938 do Jižní Afriky a koncem roku 1939 do Peru. Nicméně v roce 1940 ještě studoval. Po škole našel zaměstnání jako učitel při náboženské obci v Praze. Krátce tedy působili jako učitel zpěvu na židovské škole v Praze, v dětském útulku na Hagiboru a v sirotčinci v Belgické ulici, který vedl jeho otec Oto Freudenfeld. Na začátku roku 1943 se oženil s Blankou Günsbergovou. 5. července 1943 byl deportován s rodinou do Terezína a odtud 28. září 1944 do Osvětimi.

Jejich příjezd do Terezína  zůstal zachycen ve vzpomínkách: Dne 7. července dorazil do Terezína poslední transport s dětmi z pražského sirotčince v doprovodu jejich legendárního ředitele Oty Freudenfelda a jeho syna Rudolfa. Málokomu zůstal příjezd tohoto transportu utajen, a nejméně těm dětem, které v sirotčinci v Belgické ulici před svou deportací žily. 1 Sám Rudolf tento moment po válce popisuje takto: “Do Terezína jsme přijeli odpoledne. Když se po městě rozkřiklo, že přijel Říďa (otec Oto - pozn. autorka), očekával nás před šlojskou hustý špalír. Můj táta jím procházel šťasten, že je zase mezi svými dětmi. A ty jej přivítaly tak, jako se vítá jenom nejmilovanější. V té bídě - dětskou láskou.” 2 Rudolf pak pokračoval ve své činnosti i v Terezíně a secvičil s dětmi legendárního Brundibára. Koncentrační tábor se Rudolfovi i jeho ženě podařilo přežít. Po válce si změnil jméno na Franěk.

Poznámky

1:

BRENNER-WONSCHICKOVÁ, H. Děvčata z pokoje 28, 2007, s. 100.

2:

FRANĚK, R. Brundibár, 1964.

Prameny a literatura

  • Brenner-Wonschicková, Hannelore. Děvčata z pokoje 28. Přátelství, naděje a přežití v Terezíně. Praha: Barrister&Principal, 2007. 296 s.
  • Freundfeld-Franěk, Rudolf. Brundibár. Věstník Židovské náboženské obce. Praha: Židovská náboženská obec v Praze, 1964, č. 11, s. 9-10.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.