Transporty vypravené z Kolína

Historie židovského osídlení Kolína

Kolín byl povýšen mezi města v druhé polovině 13. století. Krátce po jeho založení se zde pravděpodobně usazuji první Židé, nejstarší zmínka o jejich přítomnosti však pochází až z počátku 14. století. V roce 1377 se v kolínských městských knihách poprvé připomíná Židovská ulice. Je pravděpodobné, že se již tehdy nacházela u hradeb v jihozápadní části města (v okolí dnešních ulic Na Hradbách a Karoliny Světlé).

V průběhu 15. století získalo židovské osídlení ve městě na významu. Po vypovězení Židů z Plzně se Kolín stal druhou nejvýznamnější židovskou obcí v Čechách, a to díky své poloze na křižovatce důležitých obchodních cest a sousedství s horním městem Kutná Hora, ve které měli Židé zakázáno se usazovat.

Více na pracovní kartě Deportace z Kolína

Shromaždiště

Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště nacházela v 15 městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli odtransportováni ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“.

V Kolíně bylo shromaždiště zřízeno v budově měšťanské školy v Ovčárecké ulici 374.

Seznam transportů z Kolína

Z Kolína byly vypraveny tři transporty s označením AAb, AAc a AAd. Dohromady jimi bylo deportováno 2206 osob z města a jeho okolí. Osvobození se dočkalo jen 135 z nich.

Vzpomínka Jindřišky D.

Když začly deportace, tak celé to město prakticky šlo jedním transportem, všichni jsme dostali najednou ... já si nepamatuji, že by šel někdo dřív nebo později. Shromažďovali jsme se v Kolíně, ve škole.

Moje sestra šla se mnou, stejným transportem. Přestože byla míšenka, šla se mnou. Já nevím, proč jsme šly my dvě.

Více na pracovní kartě Deportace z Kolína

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Kolíně a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Kolína a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Kolína

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Kolínem spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Kolína, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Dopis rabína Richarda Federa Ministerstvu sociální a zdravotní správy

Přepis dopisu rabína Richarda Federa ve věci vystěhování kolínských Židů.

více…

Omezení styku mezi obyvatelstvem nežidovským a židovským v Kolíně

Originální digitalizovaná vyhláška Okresního úřadu v Kolíně.

více…

Zákaz vstupu Židů do nového divadla v Kolíně

Originální digitalizovaná vyhláška Okresního úřadu v Kolíně.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.