Jarcajt

Jidiš výročí.

Den, v němž si pozůstalí připomínají rok uplynulý od úmrtí rodičů. Pozůstalý syn recituje Kadiš, případně vede bohoslužbu ve všední den a o nejbližším šabatu je vyvolán k četbě z Tóry. Zvykem je také navštívit hrob a rozsvítit světlo (jarcajtovou svíčku), které má hořet 24 hodin.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.