Nacistické koncentrační tábory a ghetta

Nacistický režim se od počátku své existence nesmlouvavě vypořádával se svými politickými odpůrci i s obyvateli označenými za neplnoprávné občany. Jako první koncentranční tábor pro politické vězně vznikl hned v roce 1933 tábor v Dachau. Po začátku války začala na obsazeném území vznika ghetta  pro oběti rasového pronásledování. Na podzim 1941 začal systematický program deportací Židů z Německa a jím obsazených zemí do  vyhlazovacích táborů. Vězni z ghett a později i koncetračních táborů byli využíváni na nucenou práci, především v německém zbrojním průymslu. Řada táborů měla i své pobočné pracovní tábory. 

Zde uvádíme základní informace k jednotlivým ghettům a táborům. Texty budou doplňovány.

Zajímavé odkazy:

Nazi Camps - o koncentračních táborech na stránkách Muzea Holocaustu ve Washingotnu (anglicky)

Concentration Camps Table of Contents - rozcestník jednotlivých táborů a ghett na stránkách Jewish Library (anglicky)

Literatura:

Sofsky, Wolfgang. Řád teroru. Koncentrační tábor. Praha: Argo, 2006. 376 s.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.