Nacistické koncentrační tábory a ghetta

Nacistický režim se od počátku své existence nesmlouvavě vypořádával se svými politickými odpůrci i s obyvateli označenými za neplnoprávné občany. Jako první koncentranční tábor pro politické vězně vznikl hned v roce 1933 tábor v Dachau. Později, v souvislosti s vývojem konečného řešení židovské otázky obnovili nacisté středověký model ghett - oddělených městských čtvrtí, kam soustřeďovali židovské obyvatele nejen z příslušného města, ale i ze vzdálených míst okupovaných území. Souběžně pak fungovaly koncentrační a vyhlazovací tábory, které pro jejich vězně znamenaly poslední stanici na cestě smrti.

Interaktivní mapa nacistických koncentračních táborů a ghett

Mapa zachycuje pouze nejvýznamnější koncentrační tábory a ghetta. Viz též podrobnější verzi s pobočnými tábory. Legenda a copyright.

Terezín

Jedniné velké ghetto na území Protektorátu Čechy a Morava vzniklo v bývalé vojenské pevnosti Terezín a hrálo v dějinách holocaustu výjimečnou roli. Bylo využito hlavně k propagandě a obelhávání okolního světa...

více…

Zajímavé odkazy:

Nazi Camps - o koncentračních táborech na stránkách Muzea Holocaustu ve Washingotnu (anglicky)

Concentration Camps Table of Contents - rozcestník jednotlivých táborů a ghett na stránkách Jewish Library (anglicky)

Literatura:

Sofsky, Wolfgang. Řád teroru. Koncentrační tábor. Praha: Argo, 2006, s. 376.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.