Zákaz vstupu na Plodinovou burzu v Praze

Na základě nařízení protektorátní vlády o postavení Židů ve veřejném životě byli Židé už v září 1940 vyloučeni z funkcí a účasti na členství v Plodinové burze v Praze a v Brně.

Od 9. prosince 1941 bylo Židům na popud ministerstva vnitra zakázáno zúčastňovat se burzy a zdržovat se ve dnech konání také v jejím okolí. Budova Plodinové burzy se nacházela v rohu Senovážného náměstí v Praze (dnes je budovou České národní banky) a zákaz vstupu do okolí burzy se týkal přilehlých ulic.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.