Brandýs nad Labem

V něm. pramenech Brandeis.

Město v Čechách, 20 km SV od Prahy. B. byl založen jako městečko pravděpodobně kolem r. 1300, na město byl povýšen r. 1581. Dnes je součástí dvojměstí Brandýs n. L. - Stará Boleslav.

Ž. rodiny se v B. usadily snad na počátku 16. stol., ŽO se synagogou či modlitebnou je doložena r. 1515. V r. 1559 byli všichni ž. vypovězeni a odešli do Poznaně. R. 1564 žilo v B. znovu 5 ž. rodin, r. 1724 už 22 rodin, r. 1783 asi 40 rodin, r. 1849 to bylo 52 rodin (asi 8 % obyvatel), r. 1880 ještě 246 osob ž. vyznání (6 %), 1930 už jen 60 osob (1 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

V letech 1868-1876 v B. působil rabín Filip Bondy, údajně první rabín, který kázal česky. - Podle jména města je utvořeno ž. příjmení Brandeis.

Původně byly ž. domy soustředěné jen kolem synagogy (mimo vlastní město). Od 17. do 19. stol. existovala navíc malá ž. čtvrť přímo ve městě, na Krajířském (Židovském) náměstíčku, S od hlav. náměstí: část původních domů dochována.

Synagoga 250 m SZ od hlav. náměstí, v ul. Na Potoce, při cestě ke komunálnímu hřbitovu. Postavena r. 1828-29 na místě starších syn. (zničených požáry r. 1787 a r. 1827). Prostá klasicistní budova, mívala dvoupatrovou ženskou galerii. Bohoslužby do 2. svět. války, po osvobození adaptována na skladiště.

Hřbitov 500 m SZ od hlav. náměstí, v Kostelecké ul. (vedoucí do Kostelce nad Labem). Založen r. 1568, rozšiřován v 17. stol. i později. Nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1572, pohřby do 2. svět. války. Velmi cenný hřb. s náhrobky renesančního a barokního typu, jedna tumba. Obřadní síň-vozovna s hrobnickým domem z r. 1848.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Čelákovice

Město 7 km JVV, po r. 1745 tu žilo 340 osob vypovězených z Prahy, které měly modlitebnu, rodiště Věry Diamantové-Gissingové (1928), autorky vzpomínkové knihy Perličky dětství.

Jirny

8 km JJV, modlitebna doložena v 19. stol.

Kostelec nad Labem

též: Elbekosteletz

Město 7 km SZ, hřbitov z r. 1594, opuštěný po vypovězení snad v 2. pol. 17. stol. a obnovený v polovině 19. stol., synagoga z r. 1869 zbořena kolem r. 1952.

Líbeznice

též: Rotkirchen

12 km Z, modlitebna doložena v 19.-20. stol.

Lysá nad Labem

Město 13 km SVV, modlitebna z 2. pol. 19. stol. adaptovaná na obytný dům, zbytek hřbitova pravděpodobně z r. 1899, dnes bez náhrobků.

Popovice a Zápy

V obcích Popovice (3 km JZZ) a Zápy (2 km JV) žilo po r. 1745 více než 1 200 osob vypovězených z Prahy, které tu měly 3 modlitebny.

Sudovo Hlavno

8 km S, modlitebna doložena v 19. stol.

Zlonín

též: Slonin

11 km SZZ, modlitebna snad existovala v 19. stol.

Další významná místa:

Starý Brázdim

Ve vsi Starý Brázdim (5 km Z) se narodil spisovatel Vojtěch Rakous (1862-1935 Praha).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.