Svědectví pana Gerharda Wanitscheka o křišťálové noci v Šumperku

V Šumperku došlo k ničení židovského majetku. Značně zdevastován byl například Bandlerův obchod se smíšeným zbožím na počátku dnešní Hlavní třídy. Řádění se nevyhnul ani místní židovský hřbitov. Původně měla být vypálena i synagoga, což byla vlastně modlitebna, která se nacházela v soukromém domě rodiny Zieglerovy. Vznikly obavy, že by požárem mohlo být poškozeno elektrické vedení pro nemocnici, plynárnu a jatka a organizátoři svůj plán změnili a spokojili se fyzickou likvidací vnitřního zařízení modlitebny.

Zdroj: Občanské sdružení Respekt a tolerance

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.