Strakonice

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Strakonice

Literatura:

Stanovy dobročinného spolku Chevra Kadiša ve Strakonicích. Strakonice: Chevra kadiša, 1935. 16 s.

Stanovy náboženské obce židovské ve Strakonicích. Strakonice: Náboženská obec židovská ve Strakonicích, 1936. 35 s.

Stručné dějiny Židů v Sušici. Sušice: Muzeum Šumavy, 1994. 15 s.

Ehrmann, Robert. Strakoničtí souvěrci. Židovská ročenka. 1992, s. 171-185.

Ehrmann, Robert. Strakoničtí souvěrci. Praha: Sefer, 1998. 132 s.

Havrda, Josef. Strakonitz. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.