Velká Bukovina

V něm. pramenech Gross-Bok, Gross-Bocken.

Ves v Čechách, 115 km SVV od Prahy, 13 km Z od okr. města Náchoda.

Doklady o počátcích ž. osídlení se nedochovaly. Podle jednoho názoru se ŽO ustavila na přelomu 17. a 18. stol., podle jiného ji založily až po r. 1793 rodiny vypuzené z Polska. Tereziánský katastr z poloviny 18. stol. neuvádí ve V. B. žádné ž. obyvatele, v 1. pol. 19. stol. zde žilo 18 ž. rodin, r. 1872 měla ŽNO 49 platících členů a udržovala konfesijní školu. Snad kolem r. 1900 byla ŽNO připojena k ŽNO Dvůr Králové. R. 1930 žily ve V.B. už jen 2 osoby ž. vyznání.

Ž. ulička v J části vsi, souběžná se silnicí vedoucí do Střeziměřic. Postavena jako vesnické ghetto snad v 18. stol. nebo kolem r. 1800. R. 1840 se skládala z 10 přízemních obytných domků, synagogy a budovy s rituální lázní. Domky (některé roubené) většinou intaktně dochovány. Zcela mimořádně zachovalý celek vesnického ghetta, památka evropského významu.

Zbytek synagogy na V straně ž. uličky. Postavena r. 1829 v klasicistním slohu, bohoslužby ustaly kolem r. 1906, zbořena před r. 1910. Zachovány obvodové zdi přízemí (dva žulové portály s citáty ze Starého zákona zničeny kolem r. 1989); vnitřní prostor využit jako dvorek a garáž.

Hřbitov 750 m S od ž. uličky, v polích. Založen pravděpodobně v 18. stol. (z tohoto období nejstarší náhrobky), rozšířen ve 2. pol. 19. stol., pohřby snad do konce 19. stol. Cenné náhrobky barokního a klasicistního typu.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Broumov

též: Braunau

Město 30 km SV, modlitebna doložena v 1. třetině 20. stol.

Česká Skalice

též: Böhmisch-Skalitz

Město 6 km JVV, ŽO s modlitebnou a hřbitovem existovala od 2. pol. 17. stol. do r. 1705, zemřel zde spisovatel, organizátor divadelního ochotnictví a spoluzakladatel divadelních přehlídek Jiráskův Hronov Max Lederer (1875 Heřmanův Městec-1937).

Dvůr Králové nad Labem

též: Königinhof

Město 10 km Z, synagoga z r. 1890 zbořena po r. 1949, malý zbytek hřbitova snad z r. 1883, zlikvidovaného po r. 1957, rodiště významného sochaře Otty Gutfreunda (1889-1917 Praha).

Hostinné

též: Arnau

Město 20 km SZ, modlitebna snad existovala na přelomu 19. a 20. stol., hřbitov z r. 1884, devastovaný nacisty, zlikvidován po r. 1958.

Jaroměř

též: Jermer

Město 7 km JJZ, modlitebna z 19. stol. využitá jako součást bytu, ž. oddělení na městském hřbitově, rodiště historičky umění Hany Frankensteinové-Volavkové (1904-1985 Praha) a významného farmakologa Ernsta P. Picka (1872-1960 USA); v připojeném městě Josefově / Josefstadt údajně existovala modlitebna v polovině 19. stol., narodil se zde zakladatel vědecké vodoléčby Wilhelm Winternitz (1881-1906 Vídeň).

Meziměstí

též: Halbstadt

28 km SV, modlitebna doložena před r. 1938.

Náchod

Město 13 km V, synagoga údajně ze 16. stol., přestavěná v 18. a 19. stol., zbořena r. 1964, malý zbytek ž. ulice, starý hřbitov ze 16. stol. zničen nacisty, nový hřbitov z r. 1925 s pomníkem obětí nacismu.

Trutnov

též: Trautenau

Město 16 km SSZ, synagoga z r. 1885 zbořena nacisty, přestavěná márnice je posledním zbytkem hřbitova z r. 1870, zničeného nacisty, na městském hřb. hrob 41 ž. dívek, vězeňkyň tábora v Poříčí.

Vrchlabí

též: Hohenelbe

Město 31 km SZ, modlitebna existovala v 1. třetině 20. stol., hřbitov z počátku 20. stol. zlikvidován nacisty, rodiště muzikologa Paula Nettla (1889-1972 Bloomington, USA).

Úpice

též: Eipel

Město 11 km SSV, modlitebna doložena v 1. třetině 20. stol., skupina ž. hrobů na městském hřbitově.

Další významná místa:

Broumov a Náchod

V Broumově (30 km SV) a Náchodě (13 km V) byly v r. 1946 tranzitní tábory pro ž. emigranty směřující z Polska do jiných států (tábory prošlo 32 000 osob).

Hronov

Ve městě Hronově (16 km SVV) se narodil spisovatel Egon Hostovský (1908-1973 Montclair, USA), na rod. domě pam. deska z r. 1990. V letech 1938-42 zde žila malířka a grafička Friedl Dickerová-Brandeisová (1898 Vídeň-1944 Osvětim).

Choustníkovo Hradiště

Poblíž Choustníkova Hradiště (městečko 5 km Z) pomník u hrobu 145 obětí pochodu smrti z konc. tábora Gross-Rosen v únoru 1945.

Poříčí

též: Parschnitz

V Poříčí (17 km S) byl v letech 1942-45 pracovní tábor pro ž. ženy (pobočka konc. tábora Gross-Rosen), zdejší oběti pohřbeny v Trutnově. Poříčský tábor měl v okolí několik poboček: Bohuslavice nad Úpou / Baussnitz (14 km S); Hostinné / Arnau (20 km SZ); Hořejší Vrchlabí / Ober-Hohenelbe (33 km SZ); Horní Staré Město / Ober-Altstadt (19 km SSZ); Temný Důl / Dunkelthal (28 km SSZ); Veletiny / Wolta (18 km S); Libeč / Gabersdorf (20 km S); Bernartice / Bernsdorf (24 km S, na obecním hřbitově pomník obětí tábora); Žacléř / Schatzlar (město 25 km S).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.