Asimilace

Připodobňování se, přizpůsobování se někomu jinému, v krajním případě úplně potlačení vlastní identity a splynutí s okolím. V sociologii znamená přizpůsobování se zejména příslušníka národností, kulturní, náboženské menšiny okolní většině, ve které žije.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.