Vzorové hodiny

Vzdělávání o holocaustu, výchova proti rasismu a k toleranci a multikulturní společnosti

V této sekci doporučujeme:

Svědectví pamětníků

Vzpomínky a výpovědi očitých svědků jsou jedním z nejsilnějších a nejpůsobivějších dokumentů o dějinných událostech. Lidská paměť je však velice specifický zdroj informací, ke kterým je pole toho nutné přistupovat a pracovat s nimi.

více…

Holocaust Romů

Vzorová hodina využívající příběh romské rodiny během druhé světové války a autentické dokumenty.

více…

Hra na etnologa

Předsudky a stereotypy ovlivňují naše vnímání okolního světa a často určují náš přístup k jiným lidem. Práce podle připravené vzorové hodiny umožňuje uvědomit si vlastní míru usuzování podle předsudků.

více…

Vzorové hodiny vytvořené pedagogy v rámci workshopu Jak vyučovat o holocaustu:

Strom terezínských dětí. Vzorová hodina vytvořená na základě příběhu o stromu zasazeném v terezínském ghettu.

Giftpilz. Vzorová hodina pracující s antisemitskou čítankou Der Giftpilz z roku 1938.

Literatura:

Šišková, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998. 203 s.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.