Křišťálová noc v Liberci

Liberec se po Mnichovské dohodě stal hlavním městem nové říšské župy Sudety a sídlem Konrada Henleina. Z dostupných pramenů je zřejmé, že arizace židovského majetku a vyhánění Židů zde probíhalo velmi rychle. Již před křišťálovou nocí velká část zdejších Židů utekla do vnitrozemí, synagoga již byla uzavřena.

11. listopadu 1938 v ranních hodinách byla vypálena synagoga postavená v neorenesančním slohu na velmi reprezentativním místě v centru čerstvě přestavěného Liberce v letech 1887-88. Fotografie ukazují zástup přihližejících, kteří požár synagogy sledovali. Trosky synagogy byly strženy v roce 1939, na jejím místě vzniklo parkoviště.

V současnosti na místě bývalé synagogy stojí moderní Krajská vědecká knihovna, v jejímž rohu se též nachází malá synagoga, jež slouží současné židovské obci v Liberci, připomíná bývalý význam židovské komunity v tomto městě a v neposlední řadě i událostí křišťálové noci.

Autentické fotografie a dokumenty z Liberce:


Vypálení synagogy v Liberci

Pohlednice liberecké synagogy

Vypálení synagogy v Liberci

Vypálení synagogy v Liberci

Vypálení synagogy v Liberci

Hlášení o křišťálové noci v Liberci, 12.11.1938
 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.