Omezení návštěvní doby na úřadech

Od 27. března 1941 byl pro obvod Hlavního města Prahy omezen styk nežidovského a židovského obyvatelstva také v peněžních ústavech. Židé mohli vyřizovat své požadavky v bankách pouze od 8 do 9 hodin ráno.

Později byly podle požadavků prezidia ministerské rady omezeny také úřední hodiny na nejrůznějších úřadech pro Židy. Doporučená denní doba pro vyhrazené návštěvní hodiny Židů byla dopoledne, nejlépe pak v rozmezí jedné hodiny.

Různé úřady stanovily pak návštěvní hodiny pro Židy dle svých vlastních rozhodnutí.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.