Fotografie z varšavského ghetta

V sobotu 19. dubna uplyne 60 let od vypuknutí židovského povstání ve varšavském ghettu. Po několik týdnů se odhodlaní Židé bránili obrovské přesile německé armády a pomocných ukrajinských, litevských a lotyššských sil. Nacisté sice dosáhli svého cíle a ghetto kompletně srovnali se zemí, židovský odpor se však stal důležitým impulsem pro některá další povstání v jiných ghettech či koncentračních táborech. Povstání ve varšavském ghettu je dodnes obdivovaným projevem morálního vítězství Židů, kteří se rozhodli zemřít se ctí v nerovném boji.

Židovská žena vyskakující z okna hořícího domu během likvidační akce varšavského ghetta v dubnu-květnu 1943. Fotografie byla pořízena německým fotografem a zařazena jako ilustrace do zprávy generála Juergena Stroopa Židovská čtvrť ve Varšavě už neexistuje . Mnoho Židů volilo tuto smrt před uhořením či deportací do Treblinky.

Židé na ulici varšavského ghetta. Fotografie z léta 1941 pořízená soukromě německým vojákem Willy Georgem.

Mladý židovský žebrák na ulici varšavského ghetta. Fotografie z léta 1941 pořízená soukromě německým vojákem Willy Georgem.

Židé odvádění na Umschlagplatz (odtud deportovaní do Treblinky) ve Varšavě během likvidační akce varšavského ghetta v dubnu-květnu 1943. Fotografie byla pořízena německým fotografem a zařazena jako ilustrace do zprávy generála Juergena Stroopa Židovská čtvrť ve Varšavě už neexistuje.

Ortodoxní Židé zadržení a vyslýchaní během likvidační akce varšavského ghetta v dubnu-květnu 1943. Fotografie byla pořízena německým fotografem a zařazena jako ilustrace do zprávy generála Juergena Stroopa Židovská čtvrť ve Varšavě už neexistuje.

Zadržení příslušníci židovského odboje během likvidační akce varšavského ghetta v dubnu-květnu 1943. Fotografie byla pořízena německým fotografem a zařazena jako ilustrace do zprávy generála Juergena Stroopa Židovská čtvrť ve Varšavě už neexistuje. Původní popisek zní: Tito bandité kladli ozbrojený odpor.

Fotografii ze svépomocné jídelny pro ortodoxní židovské děti ve varšavském ghettu pořídilo fotografické studio Leo Forbert na počátku války. Byla zařazena do alba Jointu určeného k vyslání do Spojených států.

Zdroj fotografií: USHMM Photo Archives.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.