Označování Židů Davidovou hvězdou

Od 19. září, kdy vstoupilo v platnost policejní nařízení, museli Židé nosit na levé straně hrudi našitou žlutou židovskou hvězdu velikosti dlaně s nápisem Jude. Toto uznačení museli mít jak na svrchím tak spodním oděvu - saku, svetru, vestě.

Součástí tohoto zákona byl také zákaz opouštět obvod obce, kde měl dotyčný trvalé bydliště, bez úředního povolení.

Nařízení bylo vyhlášeno 5. září 1941 uveřejněním ve Věstníku říšského protektora a nabylo účinnosti 14 dní po vyhlášení, platilo tedy od 19. září 1941.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.