Vzpomínky

Uveřejněné vzpomínky jsou z převážné části vytvořeny z nahraných rozhovorů s pamětníky. Vzpomínky byly jazykově upraveny a částečně zkráceny. Editoři se při jejich redigování nesnažili o odstranění všech zvláštností hovorové řeči, např. hovorových a zvláštních výrazů. Poznámky a vysvětlivky editorů jsou uváděny v hranatých závorkách.

Kvůli ochraně osobních údajů neuvádíme plná jména pamětníků, nemáme-li k tomu jejich explicitní souhlas.

V této sekci doporučujeme:

Příběh pana Tomana Broda - věznění v terezínské ghettu, později v tzv. rodinném táboře v Osvětimi-Birkenau a Gross-Rosenu.

více…

Vzpomínka paní Elly Weissbergerové na Křišťálovou noc v Lomu u Mostu

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.