Dopis rabína Richarda Federa Ministerstvu sociální a zdravotní správy ve věci vystěhování kolínských Židů

26. dubna 1939

Č.1.

Věc: Hromadné vystěhování skupiny kolínských židů.

Okresnímu úřadu v Kolíně pro Ministerstvo sociální a zdravotní správy v PRAZE.

Prosím zdvořile o laskavé povolení, abych směl spolu s několika členy izraelské náboženské obce kolínské vytvořiti komité, které by se staralo o vystěhování asi 500 souvěrců z Kolína a z okolí do zázemí.

Představuji si věc takto: Učiním soupis jednotlivých osob a rodin, které mají v úmyslu vystěhovati se do ciziny. Potom se obrátím jejich jménem na vládu anglickou, francouzskou anebo na vlády různých amerických států s prosbou, aby nám poskytly někde kus úrodné půdy, kterou bychom obdělávali, aby nám dala náš denní chléb. Chceme společně založiti někde v zámoří osadu podle vzoru české vesnice a chceme v ní žíti jako venkované. Nechceme žádati o právo usaditi se v městech, která jsou skoro všude přelidněna a trpí nezaměstnaností, nýbrž chceme na venkov a těžce pracovati. Naši předkové byli rolníky, proto se chceme k půdě vrátit. Doufáme proto, že naše prosby nebudou u cizích vlád oslyšeny.[!]

Celou akci povedu jako svou služební funkci. Nebudu od osob a rodin, které projeví přání se mnou se vystěhovati, požadovati a přijímati žádných darů a žádných poplatků. Nebudu účastníky verbovati a žádnou agitaci provozovati. Nebudu nikomu nic slibovati, dokud nic nemám. V žádostech, které zašlu na cizí vlády, uvedu výslovně, že vezmeme s sebou jen tolik majetku, kolik nám naše vláda povolí. Nebudeme nikdy a ničím zákony a nařízení obcházeti.

Prosím současně velmi zdvořile, aby mne ministerstvo sociální a zdravotní správy upozorňovalo na každou možnost, která se naskytne, abych mohl okamžitě všecky nutné kroky podniknouti. Rádi bychom zůstali pospolu jako jedna skupina, poněvadž jsme jeden an druhého odkázáni. Máme ve svém středu zkušené rolníky, inženýry, chemiky a naši obchodníci a intelektuálové chtějí se na rolníky přeškoliti.

V Kolíně dne 26. dubna 1939.

V hluboké úctě

Dr Richard Feder, rabín.

Pramen: SÚA, MPSP-R 1938-1951 R 400: Vystěhovalectví uprchlíků všeobecné, dopis okresního hejtmanství v Kolíně, 2. 5. 1939.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.