Křišťálová noc v Krnově

 

Foto: F. Banyai, judaica.cz

Informací o křišťálové noci v Krnově se dochovalo poměrně dost, v hlášeních místních úředních orgánů, zpráv v tisku a vzpomínkách pamětníků. Krnovská synagoga byla jednou z těch, které se podařilo zachránit před zničením. Zfanatizovaný dav vyplenil vnitřní vybavení a příslušníci SA se chystali budovu podpálit. Díky zdržení a následné změně rozhodnutí byla akce pozastavena. Budova byla potom hlídána místními četníky, protože interiér budovy je již politý hořlavou kapalinou.

Na návrh radního Irblicha rozhodla měststká rada rozdílem jednoho hlasu o přeměně synagogy na tržnici. Zbylý inventář budovy byl zlikvidován, varhany uloženy na neznámém místě, všechny atributy judaismu odstraněny a nad vchodem vyvěšen nápis Městská tržnice. Dva ze šesti svitků Tóry se podařilo zachránit, dnes je jeden z nich vystaven v Jeruzalémě.

  • Zdroje: Situační zpráva z 10. listopadu 1938, Krnov. ZAO, fond ÚVP Opava, kart. č. 1449; Odpověď na příkaz z 13. března 1939, 31.března 1939, Krnov. ZAO, fond ÚVP Opava; Občanské sdružení Krnovská synagoga.

Přesto se mylná zpráva o vypálení krnovské synagogy dostala do českého tisku:

Při protižidovských demostracích došlo také k vypálení obřadní síně na místním hřbitově, poničení náhrobků a veřejnému spálení knih z knihovny Dr. Ervína Kunewäldera na krnovském náměstí, jak dokládá novinová zpráva z 12. listopadu 1938:

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.