Transporty vypravené z Tábora

Historie židovského osídlení Tábora

Život táborské židovské komunity byl v novodobých dějinách dvakrát poznamenán protižidovskými výtržnostmi. V prosinci 1897 čeští nacionalisté přepadali a drancovali německé i českožidovské podniky. Stalo se tak v reakci na neúspěšné Badeniho jazykové reformy. V roce 1918 probíhaly protižidovské bouře v Táboře, ale i v dalších českých městech. Jejich vznik byl zapříčiněný řadou faktorů, mezi nimi například vzedmutím nacionalismu, zásobovacími obtížemi a celkově ekonomickou krizí, ke které došlo po první světové válce.

Více na pracovní kartě Deportace z Tábora

Shromaždiště

Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště nacházela v 15 městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli odtransportováni ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“.

V Táboře bylo shromaždiště zřízeno v bývalé dívčí měšťanské škole, dnešní Základní škole Na Parkánech.

Seznam transportů z Tábora

Z Tábora byly vypraveny dva transporty s označením Bz, Cb. Dohromady jimi bylo deportováno 1271 osob z města a jeho okolí. Osvobození se dočkalo jen 73 z nich.

Vzpomínka Marty Navrátilové

Tábor bylo vždy ryze české město. My jsme byli zvyklí žít a přátelit se se všemi bez rozdílu náboženství. Tím se i projevovalo, že z velké většiny mladší generace se vdávala a ženila s křesťany. Bydleli jsme na hlavní třídě proti divadlu. Ve stejném domě jsme měli obchod a výrobu metráže a dámské konfekce. Prožívala jsem krásné dětství a mládí. Město mělo tenkrát asi patnáct až dvacet tisíc obyvatel, lidi se vzájemně znali, ale ne tak dobře, že by si koukali do talířů. Moje maminka byla velmi oblíbená nejen v naší velké rodině, ale o radu a pomoc za ní chodili i ostatní. Nedokázala nikdy nikoho zarmoutit.

Více na pracovní kartě Deportace z Tábora

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Táboře a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Tábora a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Tábora

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Táborem spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Tábora, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.