Myslkovice

Dříve též Miskovice, v něm. pramenech Miskowitz.

Ves v Čechách, 90 km JVV od Prahy, 14 km JV od okr. města Tábora.

První ž. rodina se v M. usadila před r. 1650. R. 1706 zde žily 3 rodiny, roku 1723 už 7 rodin. ŽO se ustavila ve 2. polovině 18. stol., početně vzrostla příchodem ž. rodin z Haliče na přelomu 18.-19. stol. R. 1850 žilo v M. 65 ž. rodin (474 osob, tj. 55 % obyvatel), r. 1890 už jen 71 osob ž. vyznání (11 %), r. 1930 pouze 2 osoby. R. 1939 podléhalo nacist. rasovým zákonům 9 osob. ŽNO byla po r. 1921 připojena k ŽNO Soběslav.

Z M. pocházel otec rakouského sociálně demokratického politika Victora Adlera (1852-1918).

Ž. čtvrť v Z části vsi. Podobně jako v sousedních Tučapech se skládala ze dvou celků, oddělených od sebe rybníkem. S od rybníka stávala synagoga, J od rybníka špitál. Celkem asi 40 obytných domů, většina jich je (v přestavbách) dochována. Škola čp. 90 s pův. klenbami a okenními mřížemi.

Synagoga snad z r. 1770 s připojeným rabínským domem po r. 1930 zdevastována a r. 1965 zbořena.

Hřbitov 750 m SSV od zámku, na kraji lesa. Založen údajně r. 1770, nejstarší náhrobky snad z doby založení, pohřby do 2. svět. války. Náhrobky barokního a klasicistního typu, některé s polychromií. Po r. 1970 byl hřb. restaurován.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Přehořov

6 km JJV, synagoga neznámého stáří zbořena r. 1960, zbytek ž. čtvrtě, hřbitov asi z poloviny 19. stol., po 2. svět. válce devastovaný.

Soběslav

Město 5 km JJZ, synagoga z 2. pol. 19. stol. přestavěná na řemeslnickou dílnu a byty.

Klíčová slova

Victor Adler

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.