Přerov

Okresní město na Moravě, 225 km JVV od Prahy. Na město byl P. povýšen r. 1252.

Ž. osídlení je doloženo před polovinou 14. stol. R. 1564 žilo v P. 8 ž. rodin vlastnících domy (počet rodin bydlících v nájmu se nedochoval), r. 1614 už 16 rodin vlastnících domy. V r. 1638 získala ŽO rozsáhlá privilegia (směla si postavit synagogu a špitál, zavést vodovod do rituální lázně atd.). R. 1756 žilo v P. údajně 66 osob ž. vyznání, r. 1791 už 230 osob (8 % obyvatel). Od konce 18. stol. do poloviny 19. stol. zde smělo bydlet 44 povolených rodin (r. 1830 to bylo 286 osob). R. 1848 žilo ve městě 342 osob (asi 8 %), r. 1890 maximum 622 osob (4 %), r. 1930 už jen 267 osob (1 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Jménem je známo 17 přerovských rabínů od 16. stol. Narodili se zde moravský zemský rabín Abraham Placzek (1799-1884 Boskovice) a hud. skladatel a klavírista Gideon Klein (1919-1945 konc. tábor Fürstengrube). Z předměstí Újezdec (3 km JV) pocházel literární historik a publicista Oskar C. Donath (1882-1940 Praha).

Ž. obyvatelstvo bylo pravděpodobně od počátku soustředěno v tzv. žid. ulici, připomínané už r. 1447 (Z část dnešního Žerotínova nám., JV od zámku). Nešlo však o uzavřené ghetto, ž. domy zde byly promíšeny s domy křesťanskými. V r. 1724 tu bylo 14 ž. domů, r. 1830 už 21 domů. R. 1774 byla ulice těžce postižena pogromem, k protižid. bouřím došlo také r. 1850.

Synagoga v ul. Čs. armády, při Z okraji býv. ž. ulice. Postavena r. 1860 na místě starší synagogy (doložené v 1. pol. 17. stol. a zničené požárem r. 1832). Budova bez výrazných slohových znaků. Bohoslužby do 2. svět. války, od 50. let využita jako kostel pravoslavné církve (vnitřní zařízení se nedochovalo).

Starý hřbitov ve Wurmově ul., založený r. 1585, užívaný asi do r. 1888, změněn r. 1956 v parčík. Náhrobky přemístěny na nový hřb.

Nový hřbitov v Partyzánské ul., 1 200 m JV od synagogy, vedle komunálního hřb. Otevřen r. 1882, pohřby i po 2. svět. válce. R. 1956 sem přeneseny náhrobky ze starého hřb. Počátkem 80. let hřb. zmenšen a zbořena obřadní síň.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.