Rychnov nad Kněžnou

V něm. pramenech Reichenau a.d.K.

Okresní město v Čechách, 130 km V od Prahy. R. byl založen jako městečko ve 13. stol., na město byl povýšen ve 2. pol. 15. stol.

Ž. osídlení je doloženo v 1. pol. 16. stol. R. 1569 žilo v R. 5 ž. rodin, r. 1650 už 14 rodin, v polovině 18. stol. 45 rodin, r. 1836 to bylo 50 rodin. R. 1890 bydlelo ve městě 216 osob ž. vyznání (4 % obyvatel), r. 1930 už jen 71 osob (1 %). - Nejstarší zmínka o ŽO pochází z r. 1604, její představení jsou známi jménem od r. 1650, rabíni jsou známi jménem od počátku 18. stol. Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

V R. se narodili muzikolog Jan Löwenbach (1880-1972 Glen Falls, USA) a spisovatel a novinář Karel Poláček (1892-1945 neznámo kde): z prostředí rodného města vycházejí např. jeho knihy Okresní město, Bylo nás pět a další romány.

Ž. ulice - dnes ul. Palackého, vybíhající z hlav. náměstí k JV. Zde byly soustředěny ž. domy nejméně od počátku 17. stol. R. 1615 tu bylo 5 ž. domů, r. 1690 už 8 domů (do tohoto roku nesmělo být v R. více než 8 žid. domů a synagoga), r. 1755 zde stálo 17 ž. domů, r. 1840 (po požárech) jen 14 domů. Budova rabinátu a školy na S straně ulice, ve štítě datovaná 1780. Většina domů vyhořela r. 1782, při požáru r. 1830 shořel archív ŽO. - Několik ž. domů bylo soustředěno také při J straně ul. Komenského (vybíhající z V rohu náměstí).

Stará synagoga doložena v 1. pol. 17. stol., měla 90 číslovaných sedadel. Zničena požárem r. 1782.

Dnešní synagoga za ul. Palackého, asi 30 m S od uliční čáry. Postavena r. 1787 snad na místě staré syn. R. 1830 vyhořela, po požáru obnovena v klasicistní podobě. Bohoslužby do 2. svět. války, později využita jako skladiště. Plánuje se adaptace na pamětní síň významných rychnovských rodáků.

Hřbitov 600 m SZ od náměstí, při silnici do vsi Lokot. Založen r. 1588 nebo 1616, rozšířen r. 1695 i později. Nejstarší čitelný náhrobek z r. 1690, pohřby do 2. svět. války. Pohřbeni jsou zde rodiče spisovatele K. Poláčka. Cenné náhrobky barokního, rokokového a klasicistního typu. Kolem r. 1970 byl hřb. restaurován. Márnice-vozovna r. 1984 změněna na památník ŽNO: je tu mj. pamětní deska 124 obětí nacismu z města a okolí a pam. deska přenesená ze zbořeného rodného domu K. Poláčka.

Klíčová slova

Karel Poláček, Jan Löwenbach

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.