Sefardští Židé

Část Židů, která svůj původ odvozuje od předků žijících převážně na území Pyrenejského poloostrova, zejména Španělska. Od druhé velké skupiny - aškenázů - je odlišují některé náboženské, liturgické a tradiční rozdíly, jazyk ladino a jiná kulturně-historická zkušenost.

Ve středověku prožívalo židovstvo ve Španělsku nebývalý kulturní a intelektuální rozkvět - vzniklo zde mnoho vědeckých a uměleckých děl (More nevuchim - Průvodce zbloudilých Moše Maimanida, díla Josefa Kara a mnoha dalších, překlady starověkých filosofů, zvl. Aristotela z arabštiny atd.). Od roku 1391 ve Španělsku sílila protižidovská perzekuce, která vyvrcholila roku 1492, kdy byli Židé vyhnáni. Odešli převážně do Holandska, severní Afriky, Itálie a na Přední východ, ale jejich vliv i počet klesal a po holocaustu se jejich počet snížil natolik, že dnes tvoří jen velice malou část celkové židovské populace.

Klíčová slova

Moše Maimonides, Josef Karo

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.