Svitek Ester - Megila

Jeden z pěti svitků - Chameš megilot, které se předčítají v synagoze při svátcích. Často přímo označován pojmem Megila. Příběh královny Ester, jejímž prostřednictvím zachránil Bůh perské Židy před vyvražděním místokrálem Hamanem, se čte ráno a večer o svátku Purim.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.