Jindřich (Heinrich) Brody

1968 - 1942

Jindřich (Heinrich) Brody se narodil v roce 21. 5. 1868 v Užhorodě, v tehdejším Maďarsku. Jeho otec Šalamoun Brody byl rabínem, což předurčilo Brodyho životní dráhu. Rabínského i světského vzdělání se mu dostalo v Berlíně. Věnoval se hebrejské středověké poezii. V letech 1898-1905 působil jako rabín konzervativní obce v Náchodě.


brody.jpg
Jindřich Brody v roce 1938. (Foto: Národní archiv)

V roce 1905 začal vyučovat na škole Talmud-Tora v Praze a v roce 1912 vystřídal svého tchána Nathana Ehrenfelda,  s jehož dcerou Ellou se oženil v roce 1898, v úřadu vrchního pražského rabína. 

Tobias Jakobovitz  o něm napsal: Jeho pevný charakter se projevil také veřejným přiznáním k sionismu v době, kdy sionismus byl ještě všeobecně nenáviděn. Od samého začátku byl stoupencem sionistického hnutí a všude vystupoval slovem i písmem s hlubokým nadšením pro svoje sionistické přesvědčení. 1 Byl předním členem ortodoxní organizace Mizrachi a předsedou spolku Sinai (Spolek k podpoře konzervativního židovství v Praze).

V roce 1930 odešel do důchodu a přesídlil s rodinou z Prahy do Berlína, kde se věnoval vědecké činnosti, působil v Institutu pro výzkum hebrejského básnictví (Instituts für die Erforschung der hebräischen Dichtung). Institut byl po převzetí moci nacisty v roce 1933 přeložen do Jeruzaléma, kam Brody spolu s rodinou v roce 1934 emigroval. V roce 1937 ovdověl. Zemřel 7. května 1942.

Zanechal po sobě bohaté literární dílo - byl především odborníkem na hebrejskou poezii. Své práce publikoval také pod pseudonymem H. Salamonsohn a je též znám pod svým hebrejským jménem Chaim.

 

Poznámky

1:

Jakobovitz, Tobias. Vrchní rabín dr. Jindřich Brody. Věstník Židovské náboženské obce. Praha: Židovská náboženská obec v Praze, 1938, č. 28.5.1938. .

Prameny a literatura

  • Jakobovitz, Tobias. Vrchní rabín dr. Jindřich Brody. Věstník Židovské náboženské obce. Praha: Židovská náboženská obec v Praze, 1938, č. 28.5.1938.

  • Brody, Heinrich in jewishencyclopedia.com, anglicky. Dostupné on-line.

  • Heinrich Brody, wikipedia.org, německy. Dostupné on-line.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.