Křišťálová noc v Novém Jičíně

Foto: F. Banyai, judaica.cz

Během křišťálové noci v Novém Jičíně nebyla zdejší synagoga, postavená v letech 1906-1908, vypálena kvůli sousedství s plynárnou a nebezpečí exploze, její interiér byl ale natolik zničen, že byla později srovnána se zemí. Podle novinových zpráv byla většina židovských obyvatel Nového Jičína zatčena, dav vytloukal výlohy jejich obchodů a poničil také zdejší židovský hřbitov.

Při akcích proti Židům byla budova synagogy silně poničena a hrozí nebezpečí, že bude v nestřeženém okamžiku zapálena. Následky, které by požár způsobil, jsou nedozírné, neboť v blízkosti templu stojí městská plynárna a kromě toho je tato čtvrť hustě zastavěna.

  • Zdroj: Zpráva starosty Nového Jičína městskému úřadu z 15.listopadu 1938. ZAO, fond ÚVP Opava, kart. č. 1912.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.