Poděbrady

Město v Čechách, 50 km V od Prahy, 8 km JV od okr. města Nymburka. Už v 1. pol. 15. stol. byly P. městečkem, ve 2. pol. 15. stol. byly povýšeny na město.

První ž. rodina se směla ve městě usadit v 1. pol. 17. stol. (Od 17. stol. do 1. pol. 19. stol. sídlila ŽO s modlitebnou pro celé panství v předměstí Malé Zboží, 2 km SSZ). R. 1826 žilo v P. už 8 ž. rodin (36 osob), před polovinou 19. stol. do města přesídlila ŽO a byla zde zřízena modlitebna v obytném domě. R. 1930 bydlelo v P. 49 osob ž. vyznání (necelé 1 % obyvatel).

Po 2. svět. válce byla ŽNO obnovena (r. 1946 zde žilo 171 osob ž. vyznání) a později změněna na synag. sbor (zrušený kolem r. 1965).

Od r. 1946 sídlil v penzionu Luxor (dnes léčebný ústav Purkyně, Pavlovova ul.) ž. domov důchodců pro 65 osob s modlitebnou.

V P. se narodili něm. píšící básník a prozaik Rudolf Fuchs (1890-1942 Londýn) a něm. píšící básník Franz Janowitz (1892-1917 italská fronta). Pocházela odtud také matka spisovatele Franze Kafky.

Synagoga v Husově ul. postavena r. 1852. Bohoslužby asi do r. 1948, později využitá jako depozitář muzea, zbořena r. 1958.

Modlitebna v domově důchodců Luxor zřízena asi r. 1948, bohoslužby asi do r. 1965.

Hřbitov 1 500 m JZ od hlav. náměstí, v předměstí Kluk, při silnici do Pískové Lhoty. Tvoří Z část městských hřbitovů. Založen r. 1898 (dříve pohřby do Kovanic), dodnes se zde pohřbívá. Starší náhrobky za nacist. okupace odvezeny. Obřadní síň postavena kolem r. 1900, po 2. svět. válce zmodernizována, dnes slouží celému komunálnímu hřb.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Bošín

14 km S, modlitebna údajně existovala v 19. stol.

Činěves

11 km SV, synagoga z r. 1857 adaptovaná na obytný dům.

Kovanice

4 km SZ, hřbitov z r. 1830, pohřbena je zde babička spisovatele Franze Kafky, stará synagoga snad z r. 1786 změněna v 19. stol. na dílnu, nová synagoga z r. 1861 zbořena kolem r. 1900.

Křinec

Městečko 13 km S, synagoga z let 1868-70 adaptovaná na obytný dům, hřbitov z r. 1884.

Městec Králové

též: Königstädtel

Město 13 km SV, synagoga z r. 1894 přestavěná na sbor církve čs. husitské, hřbitov snad z konce 19. stol.

Nymburk

též: Neuenburg

Město 7 km SZ, synagoga z r. 1891-92 adaptovaná na městské muzeum.

Rožďalovice

Městečko 17 km SSV, zbytek synagógy z r. 1815, částečně zbořené po r. 1949, využitý jako zahrádka.

Sadská

Městečko 9 km Z, modlitebna existovala v 18.-20. stol.

Další významná místa:

Sokoleč

V lese u vsi Sokoleč (4 km JJZ) je pomník na místě, kde se r. 1945 ukrývali vězni uprchlí z vlakového transportu z Osvětimi, a hrob jednoho z nich.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.