Křišťálová noc v Chomutově

Foto: F. Banyai, judaica.cz

Dokumenty o průběhu křišťálové noci v Chomutově zachycují veřejné ponižování a týrání místních židovských obyvatel. 10. listopadu 1938 ráno byli Židé z Chomutova odvedeni na náměstí, kde byli nuceni vykonávat zesměšňující práce. Při nich byli byti lidmi z početného davu, který provolával urážlivá hesla. Poté byli donuceni odevzdat klíče od svých domovů a odvezeni nákladními auty na hranici s Protektorátem u Loun. Mnozí z nich poté museli kvůli četným zraněním navštívit lékaře. Lidovému hněvu neunikla ani chomutovská synagoga, která byla vypálena a později zbořena.

Viz též:

Protižidovské demonstrace v zabraném území, Národní politika, 13. listopadu 1938

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.