Luže

Město v Čechách, 115 km JVV od Prahy, 18 km JVV od okr. města Chrudimi. V polovině 14. stol. byla už L. městečkem, na město byla povýšena r. 1855.

Ž. osídlení existovalo už před r. 1570. R. 1620 zde žilo 11 ž. rodin, pravděpodobně v 17. stol. se ustavila i ŽO: koncem století už měla rabína. R. 1702 ž. tvořili 9 % obyvatel, r. 1724 tu žilo 24 ž. rodin (118 osob), r. 1793 už 58 rodin (254 osob), r. 1856 maximum 301 osob ž. vyznání (asi 18 % obyvatel), r. 1880 už jen 142 osob (9 %), r. 1900 ještě 85 osob (5 %), r. 1930 pouze 32 osob (necelá 2 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Z L. pocházel astronom Jiří Alter (1891-1972 Bejt Jicchak, Izrael).

Ghetto, rozrůstající se postupně od 16. stol., bývalo v Jeronýmově ulici JZ od náměstí. Skládalo se z 22-24 většinou přízemních domů. V čp. 182 bývala škola. Před r. 1990 zbořen blok patrových domů na S okraji ghetta, většina drobných domků je (v přestavbách) dochována.

Synagoga v S části Jeronýmovy ulice, 100 m JZ od náměstí. Postavena nebo přestavěna v barokním slohu kolem r. 1780, naposledy opravena r. 1935. Bohoslužby do 2. svět. války, později využita jako sušárna kožek, po r. 1990 postupně restaurována. Zachován klasicistní aron ha-kodeš, zděný almemor s kovanou mříží, lustr a další cenné zařízení. Na půdě nalezena historicky významná geniza.

Hřbitov založen v 17. stol. 1 300 m SVV od náměstí, nedaleko popraviště (dnes u objektů zemědělského družstva). Dochované náhrobky od 17. stol., pohřby do 2. svět. války. Hřb. byl těžce poškozen nacisty i po r. 1945. Cenné náhrobky barokního a klasicistního typu, též asymetrické náhrobky typické pro východní Čechy.

Židovské obce v okolí:

Litomyšl

též: Leitomischl

Město 20 km JVV, synagoga z r. 1909-10 zbořena r. 1968-69, devastovaný hřbitov z r. 1876.

Polička

Město 26 km JV, modlitebna existovala v 19.-20. stol., hřbitov z r. 1881 s pomníčkem obětem nacismu, památky na ŽNO v městském muzeu.

Vysoké Mýto

též: Hohenmauth,

Město 11 km SV, modlitebna existovala v 19.-20. stol.

Další významná místa:

Dobříkov

Ve vsi Dobříkov (14 km SV) společný hrob 4 obětí železničního transportu z Osvětimi v r. 1945.

Radhošť

Ve vsi Radhošť (11 km SSV) jsou pohřbeni 3 ž. vězni, oběti železničního transportu z Osvětimi v r. 1945.

Svatá Kateřina

Ve vsi Svatá Kateřina (18 km JV) se narodil spisovatel a dramatik Bernard Kosiner (1903-1939 Praha).

Zámrsk

Ve vsi Zámrsk (13 km SV) je hrob 4 obětí železničního transportu z Osvětimi v r. 1945.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.