Drmoul

V něm. pramenech Dürrmaul.

Ves v Čechách, 125 km Z od Prahy, 26 km JV od okr. města Chebu, 4 km JZ od Mariánských Lázní.

Počátky ž. osídlení neznáme (starý archiv ŽO shořel r. 1872), jednotlivé rodiny žily v D. už koncem 16. stol. R. 1724 tu bydlelo 17 rodin (78 osob) a existovala modlitebna, koncem 18. stol. už 20-29 rodin, r. 1837 stále 29 rodin, r. 1880 ještě 110 osob ž. vyznání (téměř 13 % obyvatel), r. 1900 už jen 77 osob (7 %), r. 1930 pouze 36 osob (2 %), ale náb. obec (pocházející zřejmě ze 17. stol.) existovala až do připojení k Německu r. 1938. Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Část dětství prožil v D. rabín Isaac Mayer Weis-Wise (1819 Lomnička - 1900 Cincinnati, USA), zakladatel amerického reformního judaismu. Na zdejší ž. prostředí vzpomíná v románě Vzorek bez ceny a pan biskup spisovatel Norbert Frýd (1913-1976), jehož dědeček odtud pocházel.

Většina ž. domů byla soustředěna ve středu rozlehlé návsi, mezi nimi stála synagoga a ž. obecní dům. V 1. pol. 19. stol. bylo ve vsi asi 25 ž. domů. Část domů je (v přestavbách) dochována.

Poslední synagoga postavena r. 1800-01 v prostém klasicistním slohu. Bohoslužby snad do r. 1938, později užívána k bydlení. Zbořena spolu se ž. obecním domem r. 1981.

Hřbitov 1,5 km Z od vsi, na lesním svahu 200 m S od osady Panský Vrch / Herrnberg. Neznámého stáří, nejstarší dochované náhrobky z konce 17. stol. Celkem asi 500 náhrobků. Velmi cenný hřbitov se žulovými náhrobky barokního a klasicistního typu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.