Sionismus

Hnutí, které usiluje o návrat Židů do Erec Jisrael a o vytvoření nezávislého židovského státu. Touha po návratu do země je přítomna v judaismu od zničení Chrámu v roce 70 n. l., avšak politickou formu dostalo až v 19. století z podnětu vídeňského novináře Theodora Hezla. Roku 1897 se v Basileji konal první sionistický kongres.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.