Ghetto v Pinsku

Židovská rodina z Pinsku, asi 1920. (Foto: USHMM)

Ve městě, které bylo během své historie součástí několika států, se Židé usazovali již od 15. století. První písemný doklad o jejich přítomnosti pochází z roku 1506. Až do začátku druhé světové války tvořili nadpoloviční většinu obyvatelstva (70%). Pocházely odtud významné chasidské dynastie, svého času byl Pinsk také centrem haskaly.

Po první světové válce bylo město součástí Polska, od září 1939 pak patřilo k území Sovětského svazu. 4. června 1941 město obsadily nacistické jednotky a Pinsk se stal součástí východních území nacistické Třetí říše. Nacisté nařídili sestavit židovskou radu s 28 členy, jejímž předsedou se stal David Alper.

5. srpna 1941 bylo pod záminkou obnovy železniční trati shromážděno zhruba 8000 mužů od 16 do 60 let včetně většiny členů židovské rady. Byli odvedeni do čtyři kilometry vzdáleného lesa u obce Ivaniki a popraveni do předem připravených hrobů. O dva dny později čekal stejný osud zhruba 3000 zbývajících mužů, včetně starců a chlapců.

1. května 1942 bylo pro zbývající židovské obyvatele města založeno ghetto. Na malém prostoru jedné z městských čtvrtí bylo soustředěno zbývajících 20 000 Židů, většinou vdov a dětí po popravených mužích. Vězni žili ve velkých počtech v malých místnostech a v nevyhovujících hygienických podmínkách. Protože ghetto bylo zřízeno jako pracovní, byli vězni většinou zaměstnáni v zemědělství nebo ve výrobních dílnách.

Na konci října 1942, po necelých šesti měsících fungování ghetta, rozhodl Heinrich Himmler bez ohledu na jeho ekonomický potenciál o jeho zrušení. V následujících dnech, od 29. října do 1. listopadu, odvedli nacisté většinu obyvatel ghetta do lesů u nedaleké obce Dobrovolie, kde je popravili. Naživu zůstalo 143 vězňů, kteří do prosince 1942 pracovali v místních dílnách. Potom byli také zavražděni.

Město bylo osvobozeno 14. června 1944 Rudou armádou.

V roce 1994 byly objeveny unikátní seznamy, které obsahují jména, data narození, adresu v ghettu a pracovní zařazení 17 344 osob vězněných v Pinsku.

Odkazy:

Literatura:

  • Rabinowitsch, Wolf Z. The Story of the Jews of Pinsk 1506-1942, 1. vol. (Die Geschichte der Pinsker Juden 1506-1942). Tel Aviv: Association of the Jews of Pinsk in Israel, 1977. 606 s.

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.