Slatina

Ves v Čechách, 95 km JJZ od Prahy, 32 km V od okr. města Klatov.

O počátku ž. osídlení se zprávy nedochovaly, snad tu ž. rodiny žily už v 17. stol. R. 1724 bydlelo ve vsi 6 ž. rodin (27 osob), v 1. pol. 19. stol. 12 rodin. R. 1894 žily ve S. už jen 4 ž. rodiny. Údajně poslední ž. obyvatel vsi padl v 1. svět. válce (pomník padlým vojákům financovali zdejší ž. rodáci žijící v USA). ŽNO neznámého stáří (snad z 1. pol. 18. stol.) byla r. 1893 připojena k ŽNO Horažďovice.

Ž. čtvrť bývala snad od počátku 18. stol. při S straně návsi a dále k S. V 1. pol. 18. stol. zde bylo 7 ž. domků, r. 1837 asi 10 domů. Menší část budov zachována.

Dřevěnásynagoga stávala mezi ž. domky S od návsi. Postavena pravděpodobně v 18. stol., zrušena asi r. 1850 a později zbořena.

Nová synagoga čp. 58 na S straně návsi. Prostá klasicistní stavba z r. 1850, upravená r. 1893. V Z části budovy bývala školní třída s bytem učitele (v patře) a pekárna macesů (v přízemí). Bohoslužby do r. 1912, po r. 1919 budova využita jako stodola a sýpka. Po r. 1983 restaurována: v Z části je byt, v modlitebním sále má být zřízena pamětní síň zaniklé ŽNO.

Hřbitov 1 km S od návsi, Z od silnice do Bezděkova, v lese. Zřízen r. 1723 rozšířením staršího pohřebiště (s hroby snad od r. 1668). Dnes nejstarší čitelný náhrobek z poloviny 18. stol., poslední pohřeb r. 1937. Dochováno asi 170 náhrobků, většinou barokního a klasicistního typu.

Židovské spolky a náboženské obce v okolí:

Horažďovice

Město 8 km JJZ, poslední synagoga z 2. pol. 19. stol. zbořena r. 1980, zbytek ž. ulice, hřbitov z počátku 19. stol. s náhrobky od r. 1684, přenesenými ze staršího zrušeného hřb.

Další významná místa:

Záboří

Ve vsi Záboří (6 km JVV) se narodil Adolph Joachim Sabath (1866-1952 Bethesda, USA), americký politik, který r. 1918 napomáhal k ustavení čs. státu.

Klíčová slova

Adolph Joachim Sabath

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.