Milevsko

V něm. pramenech Mühlhausen.

Město v Čechách, 70 km J od Prahy, 22 km SV od okr. města Písku. Už v 1. polovině 14. stol. bylo M. městečkem, pravděpodobně v 1. polovině 15. stol. bylo povýšeno na město.

První ž. rodina se směla v M. usadit po r. 1640. R. 1694 zde žilo už 8 rodin (přes 50 osob) a zřejmě existovala modlitebna. R. 1724 nařízením c. k. místodržitelství byl počet ž. obyvatel snížen ze 66 na 57 osob a nesměl už být překročen. R. 1783 tu žilo 10 ž. rodin, 1840 už 13 rodin, po polovině století jejich počet vzrůstal. R. 1881 byla ustavena novodobá ŽNO. R. 1890 bydlelo v M. 172 osob ž. vyznání (6 % obyvatel), r. 1921 ještě 103 osob (3 %), r. 1930 už jen 81 osob (2 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Většina ž. domů bývala soustředěna na J straně tzv. Malého náměstí (150 m SV od hlavního nám.), v okolí staré synagogy.

Stará synagoga tvoří sklep obytného domu čp. 387 na tzv. Malém nám. Postavena údajně v 18. stol., přestavěna r. 1812, bohoslužby do r. 1919. Později syn. splynula s domem čp. 387, okolní terén byl zvýšen. Dochován valeně klenutý sál s kamenným vstupním portálkem vedoucím do průjezdu domu.

Nová synagoga čp. 209 v Sokolovské ul., 100 m SV od staré syn. Postavena v letech 1914-19 (arch. Střílek). Orientována k J, proto jižní stěna z rituálních důvodů pootočena k JV. Ojedinělá kombinace klasicistních a kubistických slohových prvků: pseudoempírové sloupové průčelí s dvouramenným schodištěm na ženskou galerii, plocha tympanonu je kubisticky rozčleněna (arch. O. Tyl). Pískovcový aron ha-kodeš. Bohoslužby do 2. svět. války. Od r. 1950 budova využita jako sbor Církve čs. husitské.

Hřbitov 1 800 m SVV od synagogy, u samoty Židovna, na kraji lesa. Založen r. 1715 (z toho roku nejstarší náhrobek), rozšířen v polovině 19. stol., pohřby do r. 1942. Secesní obřadní síň. Cenné barokní a klasicistní náhrobky.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Hodušín

8 km JVV, modlitebna doložena v 19. stol.

Chyšky

též: Malá Chyška, Klein-Chischka

9 km SV, modlitebna doložena v 19. stol.

Kotýřina

9 km SZ, modlitebna v osadě Kroupov doložena v 2. polovině 19. stol.

Kovářov

9 km SZ, modlitebna doložena v 19.-20. stol., hřbitov údajně z konce 18. stol.

Květuš

9 km SV, malý zbytek synagogy neznámého stáří, zbořené kolem r. 1972, zbytek hřbitova z 18. stol., zdevastovaného po 2. svět. válce.

Kučeř

8 km JZZ, modlitebna existovala v 19. stol.

Nadějkov

Městečko 10 km SV, malá synagoga z 19. stol. zbořena asi v r. 1997.

Veselíčko

7 km J, synagoga z 1. poloviny 19. stol. zbořena r. 1986, ž. ulice.

Zběšičky

též: Klein-Biesichitz, Klein-Sbieschitz

8 km JV, zbytek žid. čtvrtě, dřevěná modlitebna shořela r. 1866, hřbitov z r. 1750.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.