Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století

Od roku 2011 pracujeme na projektu, který se zaměřuje na vytváření nových inovativních výukových a metodických materiálů o dějinách Židů ve 20. století na našem území. Naším cílem je podpořit začlenění dějin židovské komunity na našem území jako integrální součásti výuky dějepisu i dalších předmětů tak, jako byly přirozenou součástí naší historie. Ve vytvořených materiálech, metodikách a realizovaných hodinách budeme zpochybňovat jednoduché názory a černobílý pohled na problematiku „my a oni“. Židovské dějiny budeme vyprávět v širším kontextu českých, česko-německých a evropských dějin. Velký důraz klademe na vyprávění „zezdola“, skrze příběhy běžných lidí, s důrazem na každodennost.

Výstupy projektu zveřejňujeme na strákách http://www.nasinebocizi.cz/ a relevantní materiály také na holocaust.cz. V rámci projektu jsme ve spolupráci s Martinem Šmokem připravili videozáznamy výpovědí svědků z archivu USC Shoah Foundation, které jsou rozdělené do pěti kapitol podle tématických okruhů projektu:

Židovské identity mezi vírou a národem

Antisemitismus v moderních dějinách

Doma na cestě? Migrace a uprchlíci

Holocaust a lidské chování

Paměť

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.