Označování občanských legitimací Židů

Oběžníkem ministerstva vnitra bylo v únoru 1940 přikázáno zemským, okresním a vládním policejním úřadům, aby provedly označení občanských legitimací Židů červeným písmenem J. Rozhodnutí bylo učiněno na základě přípisu říšského protektora z 26. ledna 1940.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.