Pardubice

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Pardubice

Literatura:

Polák-Rokycana, Jaroslav. Příspěvek k dějinám židů v Pardubicích. Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice. 1932, s. 457-488.

Rychlíková, Jitka. Židovská komunita v Pardubicích 1859-1942. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 1997. 8 s.

Sakař, Josef. Pardubitz. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, s. 465-472.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.