Protižidovské zákony a nařízení

Síť vyhlášek a zákonů, které krok za krokem vylučovaly židovské obyvatele z většinové společnosti, se začala stahovat okamžitě po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Uvízla v ní většina českých a moravských Židů, byla to však pouze předehra k nuceným deportacím, věznění a v mnoha případech smrti.

V této sekci přinášíme vybrané protižidovské zákony a nařízení.

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.