Dražkov

Ves v Čechách, 50 km JJZ od Prahy, 18 km JVV od okr. města Příbrami.

Počátky ž. osídlení nejsou známy, doloženo je zatím od r. 1712. Před polovinou 18.stol. žilo v D. 6 ž. rodin. V 1. polovině 19. stol. až 20 rodin (tj. většina obyvatel vsi), r. 1890 už jen 34 osob ž. vyznání (9 % obyvatel), r. 1910 pouze 15 osob. Za nacist. okupace zahynuly poslední dvě obyvatelky ž. vyznání. ŽNO (doložená od poloviny 18. stol.) byla pravděpodobně r. 1893 připojena k ŽNO Sedlčany.

Synagoga čp. 33 ve V části vsi, při hlavní ulici (vedoucí ke Skrýšovu). Postavena r. 1852 na místě starší synagogy, bohoslužby údajně do r. 1932. V r. 1954 přestavěna na obecní úřad, zdravotnické středisko aj.

Hřbitov 2 km JZ od synagogy, v lese na vrchu Radobylka, J od silnice Kamýk nad Vltavou - Radov (Řadovy), 1 km JVV od mostu přes Vltavu. Neznámého stáří, nejstarší čitelný náhrobek z r. 1681, naposledy rozšířen ve 2. pol. 19. stol., pohřby do r. 1936. Cenný hřbitov s větším množstvím náhrobků barokního a klasicistního typu. V márnici zachován kamenný stůl k rituálnímu omývání zemřelých. Po r. 1991 byl hřb. opraven.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Bohostice

12 km JZ, modlitebna doložena v 19.-20. stol., hřbitov s náhrobky od 1. pol. 18. stol., v letech 1992-95 opravený.

Hřiměždice

též: Verměřice, Wermeritz

4 km S, modlitebna doložena v 19.-20. stol.

Kamýk nad Vltavou

též: Kameik

Městečko 2 km JZ, modlitebna patrně existovala v 18.-20. stol., malá ž. čtvrť.

Klučenice

12 km JJZ, modlitebna doložena v 19.-20. stol.

Petrovice

Městečko 11 km JJV, synagoga z let 1864-69 adaptovaná na kanceláře zeměd. podniku.

Planá

též: Planý

10 km JJZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Smolotely

11 km JZ, modlitebna doložena v 19.-20. stol.

Třebnice

5 km V, modlitebna existovala v 19.-20. stol., v letech 1940-42 tu žil Richard Glazar (1920-97), autor vzpomínkové knihy Treblinka, slovo jak z dětské říkanky.

Zahořany

12 km JJZ, modlitebna existovala v 19.-20. stol. v osadě Lašovice.

Zduchovice

6 km JZZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Další významná místa:

Křepenice

V Křepenicích (7 km SV) byl v r. 1945 mužský pracovní tábor, pobočka konc. tábora Flossenbürg.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.