Manželé Fischerovi

Salamon Fischer se narodil 23. února 1912 v obci Chust na Podkarpatské Rusi otci Simonovi a matce Františce. Povoláním byl truhlář. V říjnu roku 1936 se přestěhoval do Prahy. V listopadu 1939 se neúspěšně pokusil vystěhovat do Peru. O necelý rok později, 18. června 1940 se oženil s Julií, rozenou Usevoviesovou, která se narodila 15. srpna 1915 rovněž na Podkarpatské Rusi, v obci Viška nad Tisou. V době sňatku byla bez zaměstnání a starala se o společnou domácnost.

FischerS.jpg  fischerovisnatek.jpg  FischerovaJ.jpg

Vzhledem k tomu, že se Salamon narodil v Chustu, tedy na území, které nepatřilo k Protektorátu Čechy a Morava a které po Mnichovské dohodě připadlo Maďarsku, měl jako osoba bez státní příslušnosti problémy se získáním a udržením zaměstnání.  V této době pracoval pan Fischer jako truhlář ve firmě Antonín Glaser v Karlíně. Původní rozhodnutí Zemského úřadu, které zamítlo žádost o pracovní povolení pro Salomona Fischera, bylo změněno v únoru 1941 díky včasné žádosti zaslané zaměstnavatelem a bylo prodlouženo do 30. června 1941.  

Co dělali manželé Fischerovi během léta roku 1941 nám bohužel archivní dokumenty neříkají. Z Databáze obětí víme, že 16. října 1941 odjeli oba manželé s prvním transportem z Prahy do . Na listině transportu A  náleželo Salamonovi Fischerovi číslo 1, jeho ženě Julii číslo 2.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.