Chrám

Hlavní svatostánek ve starověkém Izraeli, přeneseně znamená symbol židovské jednoty a svobody.

První Chrám nechal vybudovat král Šalamoun v roce 950 př. n. l. na hoře Moira (dnes Chrámová hora) v Jeruzalémě - stavbu popisuje Bible: I. kniha Královská 5 - 10. Roku 586 př. n. l. byl zničen králem Nabukadnesarem a Židé byli odvlečeni do babylonského zajetí. Po návratu byl v letech 538 - 515 př. n. l. postaven druhý Chrám, který na počátku 1. stol. n. l. přestavěl a značně rozšířil Herodes. Druhý Chrám byl zničen během židovské války římským vojevůdcem Titem v roce 70 n. l. (viz Josephus Flavius: Válka židovská; na základě Flaviova spisu vylíčil Lion Feuchtvanger ve třídílném románu Válka židovská).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.