Volyně

V něm. pramenech Wolin.

Město v Čechách, 110 km JJZ od Prahy, 10 km J od okr. města Strakonic. V. byla založena jako město r. 1299.

Nejstarší dochovaná zmínka o židovi z Volyně pochází z konce 15. stol., souvislé ž. osídlení začalo až kolem r. 1521 (usazení jedné rodiny). R. 1570 a ještě r. 1654 žilo ve V. asi 8 ž. rodin, r. 1724 to bylo 17 rodin (92 osob), v 1. pol. 19. stol. 23 rodin, r. 1930 tu žilo 51 osob ž. vyznání (1 % obyvatel). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Od 16. stol. ž. rodiny sídlily na Z předměstí Hradčany, později musely přesídlit do nově zřízeného ghetta.

Ž. ulice - dnes Žižkova ul. ve V části města (vede z Dolního náměstí k J). Vystavěna jako ghetto v 17. nebo 18. stol. bývalo tu asi 12 obytných domů. Až do 19. stol. bylo ghetto přístupné z Dolního nám. jen průchodem v jednom domě. Několik pův. domů v přestavbách dochováno. - Další, menší skupina ž. domů bývala JJZ odtud, v ulici vedoucí ke vsi Nišovice.

Synagoga v Žižkově ul. Postavena v letech 1838-40 (na místě starší syn. z doby založení ghetta), interiér upraven kolem r. 1890. Bohoslužby do 2. svět. války, po r. 1946 adaptována na kino. Cenná klasicistní stavba, nad V průčelím štít s plastickou figurální výzdobou (lvi) a hodinami. Klasicistní aron ha-kodeš uložen v městském muzeu.

Hřbitov v ul. U vodojemu, 350 m SZ od hlav. náměstí (od radnice). Založen snad v 17. stol. (nejstarší čitelný náhrobek z r. 1689), naposledy zvětšen r. 1870, opraven r. 1912, pohřby do 2. svět. války. Velmi cenný, zcela zachovalý hřb. s náhrobky renesančního, barokního a klasicistního typu. - (Před jeho založením údajně nedaleko existoval starší hřbitov, dnes už beze stopy zaniklý.)

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Hoštice

3 km SV, synagoga neznámého stáří zbořena snad r. 1903-04, hřbitov z 1. pol. 18. stol.

Němčice

7 km SZZ, modlitebna doložena v 1. pol. 19. stol.

Další významná místa:

Čestice

Ve vsi Čestice (6 km Z) bývala snad počátkem 20. stol. modlitebna, ale náb. spolek zde není doložen.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.