Ghetto v Čenstochové

Židovská komunita v okresním městě Częstochowa na jihu Polska měla bohatou a dlouhou historii. Před druhou světovou válkou zde žilo asi 26 000 Židů.

Tzv. Velké ghetto bylo ve městě vytvořeno nacisty v dubnu 1941, ale perzekuce a vraždění židovského obyvatelstva začalo ihned po obsazení města v září 1939. Prvním řízeným pogromem – masakrem židovského obyvatelstva - byla tzv. Krvavá neděle, 4. září 1939. Pod falešnou záminkou útoku Židů na německé vojáky bylo během tří dnů zavražděno téměř tisíc polských a 150 židovských obyvatel města. V ghettu bylo vězněno na 40 000 Židů z celého okolí.

22. září 1942 začali nacisté ghetto likvidovat. Během dvou týdnů bylo více než 38 000 jeho obyvatel deportováno do Treblinky a 2000 dalších popraveno. Zbývajících asi 5000 vězňů bylo přestěhováno v listopadu do tzv. Malého ghetta. Většina z vězňů byli mladí lidé vybraní na otrockou práci.

V prosinci 1942 zřídila Židovská bojová organizace (Żydowska Organizacja Bojowa, ZOB) v tzv. Malém ghettu odbojovou skupinu, která měla asi 300 členů a udržovala kontakt s centrem ZOB ve Varšavě. Když 4. ledna 1943 prováděli nacisté další selekci, jejímž výsledkem byla deportace 500 vězňů do ghetta v Radomsku, povstali bojovníci pod vedením Mendla Fiszlewicze a Iszy Fajnerové. Oba vůdci během boje zemřeli. Jako trest za vzpouru bylo 5. ledna zavražděno 251 lidí, další byli deportováni do Radomska a dále do Treblinky. Po potlačení povstání ve varšavském ghettu se Čenstochová stala centrem podzemního hnutí.

Další pokus o vzpouru proti nacistům se uskutečnil 26. června 1943 a jeho cílem bylo zabránit likvidaci tzv. Malého ghetta. Členové podzemního hnutí se zabarikádovali v úkrytech a bojovali několik dní. 30. června bylo povstání potlačeno, hlavní velitel Mordechaj Zylberberg spáchal sebevraždu před tím, než nacisté dobyli jeho úkryt. Během bojů zahynulo na 1500 vězňů, dalších 300 nacisté upálili, dalších více než 3000 vězňů bylo deportováno do jiných táborů, ale ghetto nebylo zcela zlikvidováno. Nacističtí velitelé v lednu 1945 město opustili. Když téhož měsíce do města vstoupili vojáci Rudé armády, našli zde přes 5000 Židů. Po pogromu v Kielcích v červenci 1946 odešla i většina židovských obyvatel Čenstochové do Palestiny.

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.