Zákaz návštěvy biografů a divadel Židy

Podle ustanovení z 20. února 1940 nesměli Židé navštěvovat biografy (kina) a divadla. Už v srpnu 1939 vydalo filmové ústředí v Čechách a na Moravě se souhlasem pověřence říšského protektora pro filmové věci zákaz Židům chodit do biografů. V mnoha městech bylo pak Židům zakázáno navštěvovat kina na základě nařízení o omezení styku nežidovského obyvatelstva se Židy, které zakazovalo vstup Židů do určitých veřejných místností – restaurací, kaváren, hostinců apod.

Na pokladnách divadel a kin pak musel být umístěn nápis Židům vstup zakázán.

Viz též:

Židé nesmějí do kin, Národní noviny, 25. srpna 1939

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.