Jidiš

Jazyk východních - aškenázkých - Židů. Je směsí němčiny a hebrejštiny s prvky dalších evropských jazyků. Rozvíjel se od raného středověku, rozmach zažil od 60. let 19. století, kdy v něm začali tvořit zakladatelé spisovného jidiš - spisovatelé M. M. Sforim, Šalom Alejchem a J. L. Perec. Z pozdější doby např. i u nás známý I. B. Singer.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.